O nas

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem psychologiczno-pedagogicznym, od 2007 r. oferującym pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Służymy wsparciem i pomocą dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami: z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi. Swoją pomocą obejmujemy również dorosłych oraz rodziców, aby poprawiać ich jakość życia oraz bardziej efektywnie wspierać rodzinę jako całość oraz poszczególnych jej członków.
Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej.
Zadaniem naszych specjalistów jest:
  • wspomaganie rozwoju dziecka w jego rozmaitych sferach (edukacyjnej, emocjonalnej, społecznej),
  • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
  • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę, a następnie podjęcie odpowiednich form terapii prowadzonej we współpracy z rodzicami.
Głęboko wierzymy, iż większość dzieci doświadczających problemów psychologicznych może znaleźć ich rozwiązanie, jeśli zostanie im udzielona wczesna pomoc i profesjonalne wsparcie.
Gabinet zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: psychologów, logopedę, pedagogów, terapeutów Integracji Sensorycznej, wykorzystujących w swej pracy nowoczesne metody,  pomoce dydaktyczne i profesjonalny sprzęt terapeutyczny.

Zespół

MChyla
Maria Chyła – Jest psychologiem dziecięcym, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz miłośniczką słuchania i radosnego tworzenia muzyki. Dlatego stosuje muzykę w połączeniu z wielozmysłową stymulacją jako narzędzie pracy terapeutycznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi w warszawskich przedszkolach z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 oraz w jednej ze szkół (prowadząc zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny oraz poznawczy), w Gabinecie Psychologiczno – Pedagogicznym PSYCHE (diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym i mlodszoszkolnym) oraz prywatnie – nad ośmioletnią córeczką Zosią i półtorarocznym synkiem Maciusiem. Poza zdobytą wiedzą oraz praktyką psychologa, ubogacające doświadczenie bycia mamą pozwala jej nieustannie czerpać inspirację do pracy oraz zabawy z dziećmi. Wiedza jak niezmiernie ważnym etapem rozwoju jest dzieciństwo sprawia, że szczególnym zainteresowaniem otacza dzieci w wieku przedszkolnym, w swojej pracy kładąc nacisk na wspieranie emocjonalne dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań i pasji oraz spontaniczności i kreatywności.
ALeszczynska
Anna Chrzanowska – Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja Wczesna Interwencja i Terapia Pedagogiczna na Akademi Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła kurs II stopnia Integracji Sensorycznej uzyskując certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada Certyfikat Tutora uzyskany w ramach kursu „Tutoring szkolny: nowa jakość w relacjach Uczniowie – Nauczyciele – Rodzice”.
Pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 70 w Warszawie na stanowisku nauczyciela wspomagającego
HBem
Hanna Bem-Wojcieszek – jest psychologiem i coachem, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs coachingu International Coaching Community. W swojej pracy korzysta także z nurtów Porozumienia bez przemocy i Uważności/Mindfulness. Specjalizuje się w pracy z trudnymi emocjami, stresem, usprawnianiem komunikacji i relacji, zwiększaniem świadomości wyboru i poziomu motywacji. Prywatnie jest mamą i żoną oraz molem książkowym. Pisze też bloga www.ksiazkirozwojowe.pl