Terapia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na konsultacje i uczestnictwo w terapii logopedycznej. Oddziaływaniami terapeutycznymi możemy usunąć zaburzenia mowy, przywrócić mowę w przypadku jej utraty, nauczyć mowy, która się nie wykształciła oraz wyrównywać opóźnienia jej rozwoju.
W naszym gabinecie proponujemy Państwu terapię dyslalii:
  • sygmatyzm (seplenienie),
  • rotacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „r”),
  • kappacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „k”),
  • gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „g”),
  • lambdacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „l”),
  • betacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „b”),
  • mowy bezdźwięcznej.
Zajmujemy się również terapią opóźnionego rozwoju mowy, jąkaniem.
Rehabilitacją logopedyczną obejmujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Terapię zawsze poprzedza diagnoza logopedyczna, w celu stwierdzenia, na czym polega problem pacjenta. Służy temu dokładny wywiad z rodzicem lub opiekunem. Orientacyjne badanie mowy pozwoli ocenić jej percepcję i ekspresję oraz brzmienie wszystkich głosek w izolacji. Diagnoza to również zwrócenie uwagi na sprawność aparatu artykulacyjnego (m.in. ocenę sprawności warg, języka).
Zajęcia odbywają się w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a terapia zawsze dostosowana jest do indywidualnych możliwości pacjenta. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o tym, jak należy pracować z dzieckiem i dostają materiały do ćwiczeń w domu.