Cennik

Konsultacja psychologiczna 50 min/150 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 min/150 zł
Konsultacja z Integracji Sensorycznej 50 min/150 zł
Konsultacje dla szkół i przedszkoli (min. 1.5 godziny) 300zł
Diagnoza psychologiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami – wywiad i omówienie) 450zł
Opinia psychologiczna na piśmie 100zł
Diagnoza pedagogiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami) 450zł
Opinia pedagogiczna na piśmie 100zł
Diagnoza integracji sensorycznej 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami) 450zł
Diagnoza kontrolna integracji sensorycznej 180 min (2 spotkania z dzieckiem i jedno spotkanie – omówienie wyników z rodzicami) 400zł
Opinia na piśmie po diagnozie procesów integracji sensorycznej 100zł
Terapia psychologiczna (zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające rozwój dla dzieci z nieharmonijnościami w rozwoju; zajęcia wspierające emocje z elementami TUS – nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami; wsparcie w sytuacjach trudnych; zajęcia wspierające poczucie własnej wartości) 50 min/120 zł
Terapia pedagogiczna 50 min/110 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 50 min/110 zł
Terapia ręki 50 min/110 zł
Konsultacja psychologiczna
50 min/150 zł
Konsultacja pedagogiczna
50 min/150 zł
Konsultacja z Integracji Sensorycznej
50 min/150 zł
Konsultacje dla szkół i przedszkoli (min. 1.5 godziny)
300zł
Diagnoza psychologiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami – wywiad i omówienie)
450zł
Opinia psychologiczna na piśmie
100zł
Diagnoza pedagogiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami)
450zł
Opinia pedagogiczna na piśmie
100zł
Diagnoza integracji sensorycznej 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami)
450zł
Diagnoza kontrolna integracji sensorycznej 180 min (2 spotkania z dzieckiem i jedno spotkanie – omówienie wyników z rodzicami)
400zł
Opinia na piśmie po diagnozie procesów integracji sensorycznej
100zł
Terapia psychologiczna (zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające rozwój dla dzieci z nieharmonijnościami w rozwoju; zajęcia wspierające emocje z elementami TUS – nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami; wsparcie w sytuacjach trudnych; zajęcia wspierające poczucie własnej wartości)
50 min/120 zł
Terapia pedagogiczna
50 min/110 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
50 min/110 zł
Terapia ręki
50 min/110 zł