Cennik

Konsultacja psychologiczna 50 min/160 zł
Konsultacja z Integracji Sensorycznej 50 min/160 zł
Konsultacje dla szkół i przedszkoli (min. 1.5 godziny) 300zł
Diagnoza psychologiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami – wywiad i omówienie) 500zł
Opinia psychologiczna na piśmie 120zł
Diagnoza integracji sensorycznej 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami) 500zł
Diagnoza kontrolna integracji sensorycznej 180 min (2 spotkania z dzieckiem i jedno spotkanie – omówienie wyników z rodzicami) 350zł
Opinia na piśmie po diagnozie procesów integracji sensorycznej 120zł
Terapia psychologiczna (zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające rozwój dla dzieci z nieharmonijnościami w rozwoju; zajęcia wspierające emocje z elementami TUS – nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami; wsparcie w sytuacjach trudnych; zajęcia wspierające poczucie własnej wartości) 50 min/130 zł
Terapia Integracji Sensorycznej 50 min/130 zł
Terapia ręki 50 min/130 zł
Konsultacja psychologiczna
50 min/160 zł
Konsultacja z Integracji Sensorycznej
50 min/160 zł
Konsultacje dla szkół i przedszkoli (min. 1.5 godziny)
300zł
Diagnoza psychologiczna 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami – wywiad i omówienie)
500zł
Opinia psychologiczna na piśmie
120zł
Diagnoza integracji sensorycznej 240 min (2 spotkania z dzieckiem i 2 spotkania z rodzicami)
500zł
Diagnoza kontrolna integracji sensorycznej 180 min (2 spotkania z dzieckiem i jedno spotkanie – omówienie wyników z rodzicami)
350zł
Opinia na piśmie po diagnozie procesów integracji sensorycznej
120zł
Terapia psychologiczna (zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające rozwój dla dzieci z nieharmonijnościami w rozwoju; zajęcia wspierające emocje z elementami TUS – nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami; wsparcie w sytuacjach trudnych; zajęcia wspierające poczucie własnej wartości)
50 min/130 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
50 min/130 zł
Terapia ręki
50 min/130 zł
Płatności przelewem należy dokonywać na konto:
Alior Bank 23 2490 0005 0000 4530 7065 4565
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka i rodzaj wykonanej usługi.
Dane Firmy:
PSYCHE – gabinet psychologiczno – pedagogiczny M. Chyła
ul. Biruty 8 m 4a
03-504 Warszawa
NIP: 524-219-76-12